Loggbok

Värdeanalys av Tom Tits Experiment

Analys av sekundära ekonomiska värden och effekter från Tom Tits Experiment i Södertälje Sammanfattning Tom Tits Experime

The Impact of Film on People and Destinations

En rapport om värden av film och tv för utveckling av platser och regioner med fallstudie av japanskt Taiga Drama i Stockhol

Tv-dramernas ekonomi för Norrbotten

Fallstudier av ekonomiska effekter och värden för två tv-serier inspelade i Kiruna och Norrbotten Filmberättelser och dera

Kulturturism – hur kan vi arbeta med det i praktiken och vad det genererar

Kulturturism – hur kan vi arbeta med det i praktiken och vad det genererar from Cloudberry Communications AB

Samtal om framtidens filmlandskap på Göteborgs filmfestival

Den 31 januari medverkade jag vid ett samtal om filmens framtid på Göteborgs filmfestival. Länk till samtalet nedan.

Stockholm Runaway Productions

Fallstudier av ekonomin för fem filmproduktioner med Stockholmsanknytning och en diskussion om ekonomiska betydelsen av en fi

Modeveckornas ekonomi i Stockholm

Analys av primära och sekundära ekonomiska effekter och värden av modeaktiviteter i Stockholm 2013-2014 The reoccurring Sto

Kriskommunikation vid Baltic PR Awards 2014

I samband med eventet Baltic PR i Riga den 14 november 2014 höll jag i en presentation om kriskommunikation. Do’s and dont

Århus utvecklar kulturturismen

Inför kulturhuvudstadsåret 2017 genomförde Filmby Århus inom projektet Rethink Kulturturisme en rad aktiviteter för att u

Sveriges Radio ”Millenniums mörker öppnar världen för Sverige”

I samband med lanseringen av medieanalysen ”Sweden beyond the Millennium” gjorde Sveriges Radio en intervju med mi

Sweden beyond the Millennium and Stieg Larsson

Stieg Larsson’s Millennium trilogy, comprising ”The Girl with the Dragon Tattoo”, ”The Girl Who Played

Miljöteknik på besök

Miljöteknik på besök Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen. Presentation i samband med invigning

The Location Guide skriver om mitt Millennium-projekt

The Location Guide skriver om mitt Millennium-projekt den 23 september 2011 – här  Sweden considers film tourism valu

Belgiska De Standaard uppmärksammar Millennium-rapporten

I samband med min presentation av Millennium-rapporten i Oostende skriver belgiska De Standaard en artikel med referens till r

Inför gemensam identitet av Sveriges nationalparker – ”kronjuvelerna”

Naturvårdsverket gav Cloudberry i uppdrag att undersöka och analysera hur Sveriges nationalparker uppfattas och används av

Informationsbehov för en säkrare strålmiljö

2004 var jag huvudprojektledare och författare till rapporten Informationsbehovet hos kommuner, länsstyrelser och landsting